028.3948.2284 info@epacific.vn

Ưu điểm

Điều hành công việc mọi lúc mọi nơi

Hệ thống hoạt động trên nền web, làm việc 24/24, không cần cài đặt, có thể sử dụng các thiết bị như: máy tính, máy tính bảng, ĐT. Hỗ trợ mọi hệ điều hành và trình duyệt.

Ưu điểm

Mục tiêu văn phòng không giấy

Hệ thống được xây dựng sẽ giải quyết bài toán quản lý giấy tờ trong cơ quan và quản lý quy trình công việc được hiệu quả, chính xác, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi ...

Ưu điểm

Nền tảng Web, sử dụng mọi thiết bị

Hệ thống hoạt động trên nền Web, hỗ trợ điện toán đám mây giúp người dùng làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Văn bản - Tài liệu

 • Văn bản đi / đến / dự thảo
 • Phân phối & theo dõi tiến độ xử lý
 • Tài liệu nội bộ
 • Qui trình ISO
 • Các form mẫu
 • ...

Công việc - CRM

 • Khách hàng, tiềm năng, liên hệ, đối tác, cơ hội, sinh nhật
 • Giao việc, lịch làm việc
 • Hợp đồng, đơn hàng
 • Quản lý target cho từng sales
 • Quản lý dự án / Hồ sơ thầu
 • Khách hàng khiếu nại ...

Quản trị văn phòng

 • Nghỉ phép, chấm công, tăng ca
 • Văn phòng phẩm
 • Phòng họp / Xe công tác
 • Thu chi nội bộ
 • Diễn đàn nội bộ
 • Đánh giá KPIs (BSC) / 360 độ